Wegen op werken Ring

De herinrichting van de Ring staat voor de deur. De Vlaamse overheid komt op 17 en 20 maart haar plannen voor Wemmel toelichten in het Complex de Zijp. Zo worden de concepten voor op- en afritten – wat met afrit 8 Wemmel en 9 Jette – en de inrichting van bermen – ecoduct Laarbeek – voorgesteld.

De werken moeten de leefbaarheid van de gemeenten rond R0 vergroten. De herinrichting moet samengaan met extra openbaar vervoer (zoals Brabantnet 3 extra tramlijnen), bijkomende aansluiten met P&R zones, betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers en meer ruimte voor groen. Deze plannen zijn in opmaak en zijn even belangrijk voor onze gemeente.

Het bestuur wil in het ganse beslissingsproces de komende maanden zo sterk mogelijk wegen voor de belangen van Wemmel. Informeer je, denk mee, deel je mening en werk zo mee aan de toekomst van Wemmel!