Wemmel schakelt versnelling hoger in groene energie

Lokale productie is één van de opties om de CO2-uitstoot te reduceren. Bij voorkeur gebeurt dit via burgerparticipatie.

Wemmel zal daarom een inventaris maken van mogelijke projecten rond hernieuwbare energie in en op gemeentelijke gebouwen. De studie wordt besteld. Een van de locaties die wordt bekeken is de gemeentelijke sporthal.

De gemeenteraad legde al vast dat er bij nieuwe projecten zal gestreefd worden naar minstens 50% participatie door burgers en het gemeentebestuur. De beslissing maakt het dus mogelijk voor inwoners om rechtstreeks mee te participeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op gemeentelijke daken.

Daarnaast organiseert de gemeente met 3WPLus en de provincie ook een groepsaankoop voor zonnepanelen. Op 12 september vindt hierover eerste informatieavond plaats in het complex ‘De Zijp’ om 20 uur.