Wemmel stapt uit Brulabo

imagesBruloba, het Brussels Intercommunaal laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie, onderzoekt voor de gemeente Wemmel al jaren monsters bij horeca-zaken.

Een overbodige zaak. De gemeente Wemmel is niet verplicht beroep te doen op Brulabo, noch op andere intercommunales. Het is de bevoegdheid van het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) om horecazaken te controleren op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne. Dat gebeurt vandaag al, waardoor de Wemmelse handelszaken eigenlijk ‘dubbel op’ worden gecontroleerd.

De uittreding van Wemmel uit Brulabo werd, op advies van de commissie intergemeentelijke samenwerking, goedgekeurd door de Wemmelse gemeenteraad en is kosteloos. Wemmel bespaart hierdoor jaarlijks 21.000 euro. De gemeente kan nog steeds terecht Bij Brulabo voor specifieke onderzoeken. Vermits Wemmel het enige niet-Brusselse lid is, moet Brulabo niet meer voldoen aan de complexe regels voor gewestoverschrijdende samenwerkingen. Een win-win dus voor iedereen.

Dit jaar vonden door Brulabo in Wemmel 7 controles rond levensmiddelen, water, frituuroliën en dergelijke plaats, in 2015 waren dat 21 controles.

Bericht Ring TV