Wemmelaar gaat bewuster om met afval

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie , werden een aantal afvalcijfers voor Wemmel voorgesteld, in het bijzonder voor grof vuil, restafval en groenafval/ GFT. Conclusie: de Wemmelaar gaat duidelijk bewuster om met afval.

Door het principe ‘vervuiler betaalt’ gaan inwoners bewuster om met afval. Er zijn steeds meer alternatieven zoals tweedehandswebsites, kringwinkels zoals Televil, repair cafés, …. Er wordt ook meer gesorteerd en gerecycleerd. De sensibiliseringsacties rond onder andere composteren, GFT,… dragen hier toe bij. Maar ook enkele striktere regels, zoals het maximum van 3 grote restafvalzakken per ophaling, en een efficiëntere opvolging rond sluikstorten en vergrootte pakkans spelen een rol.

Er wordt dus minder afval verbrand, een goede zaak voor het milieu en het klimaat. En die lijn wordt doorgetrokken, met deze zomer de installatie van een perscontainer voor de plastics in het gratis gedeelte van het recyclagepark. Een goede zaak voor onze gemeente.

Een overzicht.

Minder grof vuil

De ophaling van grof vuil huis-aan-huis daalt sinds 2011 tot 2015. In 2016 bleef ze op gelijke hoogte.  In 2014 waren er nog meer dan 200 inschrijvingen, in 2016 net geen 100.

De ingezamelde hoeveelheid op het recyclagepark daalt eveneens sinds 2015, met een quasi halvering in 2016 t.o.v. 2015. In de zomer van 2015 werd in het recyclagepark de weegbrug geïnstalleerd.

Minder restafval

Ook het restafval per inwoner daalt sinds 2012 elk jaar. De daling is opmerkelijk, zeker in vergelijking met de andere gemeenten binnen het gebied van Haviland, de intercommunale die instaat voor de verwerking. De positieve tendens is duidelijk merkbaar in het Jaarverslag 2016 van Haviland (Wemmel in het midden in eerste grafiek, in de tweede helemaal rechts.)

Meer composteren

Het volume van het groenafval (gras, snoeisel,…) daalde de laatste 2 jaar sterk. Daarnaast wordt vastgesteld dat het gebruik van de GFT zakken stijgt, maar niet evenredig met daling van het groenafval. Met andere woorden, ook voor groenafval gaan Wemmelaars meer op zoek naar alternatieven zoals thuis composteren, kringlooptuintechnieken, gras mulchmaaien,… De gemeentelijke dienst heeft heel wat tips en verkoopt ook compostbakken aan democratische prijzen: https://www.wemmel.be/nl/thuiscomposteren