Gemeenteraad

Op 14 oktober 2012 werd ik met 465 stemmen verkozen voor de Wemmelse gemeenteraad.

Sinds januari 2013 zetel ik als gemeenteraadslid voor Lijst Wemmel en neem ik daarnaast enkele specifieke taken op:

– Voorzitter commissie intergemeentelijke en intra-gemeentelijke samenwerking
– Lid van de commissie Financiën
– Lid van de Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)