Winter kost pak geld

Verhasselstraat winter 2012-2013

De winter duurde dit jaar extra lang. Er moest veel meer gestrooid worden, wat zich ook financieel laat voelen.

Sommige gemeenten vroegen zich luidop af of het nodig is om bij elke sneeuwbui massaal uit te rukken. Hoe denkt het Wemmelse bestuur hierover?

Het antwoord volgde op de gemeenteraad van 28 maart.

Vraag over de winteraanpak –  gemeenteraad 28-3-2013

Het is eind maart en de winterprikken volgen elkaar nog steeds op. Dat hebben we afgelopen weekend nog kunnen ervaren. Het Agentschap Wegen en verkeer meldde onlangs dat er al meer dan 75000 ton zout werd gestrooid. Vorige winter was dat nog 26.000 ton. Op de vorige gemeenteraad werd er reeds melding gemaakt van het volume gestrooide zout en de voorraad.

De winter kost de gemeenten handenvol geld. Sommige gemeenten vragen zich luidop af of het nodig is om bij elke sneeuwbui massaal uit te rukken. Die visie wordt gedeeld door de mobiliteitsspecialist van de Vereniging Vlaamse steden en gemeenten (VVSG).

Hoeveel gaf de gemeente tot nu toe uit om de gevolgen van de winter aan te pakken? Dan gaat het over de kosten voor het zout, personeel, de herstellingswerken aan gemeentewegen enzovoort.

Is dit veel of weinig in vergelijking met andere gemeenten?

Overweegt het gemeentebestuur om in de volgende winterperiode de maatregelen om de wegen sneeuwvrij anders / kostenbesparender te organiseren?

Antwoord

Enkele cijfers:

– Kostprijs zout 2012-2013 = 23.400 euro (390 ton aan circa 60 euro/ton)

– Werkuren (inclusief nachtdienst) = 19.200 (32 dagen aan gemiddeld 6u x 2 pers = 384 uur aan 50 euro per uur (ook nachtvergoedingen))

– Nieuwe investeringen, die verschillende jaren meegaan:

– sneeuwschop voor op landbouwtractor : 4.000 euro (okt 2012)

– aankoop extra zoutsilo voor zoutopslag : 20.000 euro (in uitvoering)

– aankoop 2de zoutstrooier : 25.000 euro  (goedgekeurd op gemeenteraad 28-3-13)

– Herstelling gemeentewegen gebeurt:

– ofwel door gemeentediensten;

– ofwel in het kader van het onderhoudscontract herstellingen wegen, rioolaansluitingen en voetpaden (begroot op 300.000 euro/jaar);

–  ofwel opgenomen in tweejaarlijkse lijst van te herasfalteren straten (opgenomen in budget 2013 : 150.000 euro)

Vergelijkende cijfers met andere gemeenten zijn momenteel niet beschikbaar.

Met de aankoop van een kleinere zoutstrooier (goedgekeurd op dezelfde GR 28-3-13) zou er bespaard kunnen worden op het aantal manuren. Bovendien worden de gemeentelijke wegen voortaan eerst vrijgemaakt met een schop.